Wzory wniosków

Wzory wniosków

1. Egzekucja w sprawach cywilnych

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wypełnij ten wniosek, dołącz do niego oryginał tytułu wykonawczego i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii jeśli chcesz, żebyśmy zajęli się Twoją sprawą.

Oświadczenie o wyborze komornika

Jeśli adres zamieszkania dłużnika znajduje się poza rewirem działania kancelarii - wypełnij i załącz do wniosku o wszczęcie egzekucji powyższe oświadczenie. Właściwość miejscową możesz sprawdzić w zakładce "właściwość terytorialna".

2. Sprawy Alimentacyjne

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności alimentacyjnych

Jeśli sprawa dotyczy świadczeń alimentacyjnych - wypełnij ten wniosek, dołącz do niego oryginał tytułu wykonawczego i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii jeśli chcesz, żebyśmy zajęli się Twoją sprawą dotyczącą alimentów.

Wniosek o egzekucję alimentów w podwyższonej/obniżonej kwocie

Jeśli otrzymałeś orzeczenie podwyższające lub obniżające wysokość alimentów - wypełnij ten wniosek, załącz do nie oryginał wyroku i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii.

Wniosek o zaświadczenie bezskutecznej egzekucji

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o stanie egzekucji, zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące, kopię tytułu wykonawczego, kartę rozliczeniową lub inne zaświadczenie w sprawie alimentacyjnej - wypełnij ten wniosek i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii.

3. Postępowania zabezpieczające

Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego

Jeśli sprawa dotyczy postępowania zabezpieczającego - wypełnij ten wniosek, załącz do niego tytuł zabezpieczenia wraz z odpisem tytułu i wniosku dla obowiązanego i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii jeśli chcesz, żebyśmy zajęli się Twoją sprawą dotyczącą alimentów.

4. Doręczenia

Wniosek o doręczenie korespondencji

Jeśli otrzymałeś zobowiązanie sądu do doręczenia pozwanemu korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego - wypełnij ten wniosek, dołącz do niego zobowiązanie sądu oraz kopertę i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii jeśli chcesz, żebyśmy zajęli się Twoją sprawą.

Wniosek o ustalenie przez komornika aktualnego adresu zamieszkania adresata

Jeśli komornik w postępowaniu o doręczenie korespondencji stwierdził, że adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem albo komornik nie zdołał ustalić czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem, a Ty chcesz ustalić ten adres za pośrednictwem komornika - wypełnij ten wniosek i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii jeśli chcesz, żebyśmy zajęli się Twoją sprawą.

5. Spis Inwentarza

Wniosek o dokonanie spisu inwentarza

Jeśli chcesz, aby komornik dokonał spisu inwentarza po zmarłym - wypełnij ten wniosek i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii jeśli chcesz, żebyśmy zajęli się Twoją sprawą.

6. Eksmisja

Wniosek egzekucyjny o opróżnienie lokalu z osób i rzeczy i wydanie go wierzycielowi

Jesli sprawa dotyczy egzekucji o opróżnienie lokalu z osób i rzeczy i wydanie do wierzycielowi- wypełnij ten wniosek i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii jeśli chcesz, żebyśmy zajęli się Twoją sprawą.

7. Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

Jeśli jesteś stroną postępowania lub inna osobą, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone - wypełnij ten wniosek i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii.

8. Oświadczenie dłużnika w trybie art. 801 kpc

Jeśli jako dłużnik otrzymałeś zawiadomienie o wszczęciu egzekucji - wypełnij ten wniosek i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii.

9. Wykaz majątku dłużnika

Jeśli jako dłużnik otrzymałeś zawiadomienie o wszczęciu egzekucji - wypełnij ten wniosek i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii.

10. Wniosek ogólny do komornika

Jeśli chcesz złożyć podanie lub prośbę do komornika - wypełnij ten wniosek i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii.

11. Wzór odpowiedzi pracodawcy na zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Użyj tego szablonu jeśli jesteś pracodawcą i chcesz udzielić odpowiedzi na zajęcie wynagrodzenia otrzymane od komornika.

12. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonanych wpłatach.

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o dokonanych wpłatach - wypełnij ten wniosek i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii.

13. Wniosek o wydanie zaświadczenia o saldzie zadłużenia.

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o saldzie zadłużenia - wypełnij ten wniosek i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii.

14. Wniosek o wydanie karty rozliczeniowej.

Jeśli chcesz otrzymać kartę rozliczeniową dotyczącą twojej sprawy - wypełnij ten wniosek i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii.

15. Wniosek o dokonanie zapytań.

Jeśli jesteś wierzycielem i chcesz zlecić komornikowi dokonanie zapytań dotyczących dłużnika - wypełnij ten wniosek i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii.

16. Deklaracja wpłat.

Kliknij aby pobrać deklarację wpłat.