Kontakt

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

Sekretariat kancelarii czynny:

poniedziałek: 9:00 – 15:00
wtorek: 9:00 – 15:00
środa: 9:00 – 15:00
czwartek: 9:00 – 15:00
w piątek kancelaria nieczynna dla stron postępowania

Przyjęcia interesantów w kancelarii:

wtorek: 9:00 – 15:00
oraz w każdym innym terminie ustalonym ze stronami

Osoby stawiające się w kancelarii osobiście będą proszone o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Komornik i pracownicy kancelarii udzielają informacji wyłącznie stronom i uczestnikom postępowań lub umocowanym przez nich pełnomocnikom.

W postępowaniach prowadzonych przez komornika pisma, wnioski i oświadczenia winny odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego. Powyższe należy kierować na adres kancelarii tj. Al. Wojska Polskiego 29/2, 48-300 Nysa.

Pisma kierowane drogą mailową nie spełniające wymogów wskazanych w art. 126 par. 5 k.p.c pozostawiane będą bez rozpoznania.