O kancelarii

O kancelarii

Jestem absolwentką Prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację komorniczą w latach 2019-2020 odbyłam przy Izbie Komorniczej we Wrocławiu. Następnie w w latach 2021-2023 pracowałam jako asesor komorniczy.
Posiadam 10 letnie doświadczenie dotyczące odzyskiwania należności. Praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji komornika sądowego odbyłam w profesjonalnych kancelariach komorniczych, ponadto przez kilka lat związana byłam z Getin Noble Bankiem S.A., w którym pełniłam funkcję inspektora w Departamencie Postępowania Sądowego i Egzekucyjnego.
Dotychczasowa edukacja oraz staż pracy pozwalają mi sprawnie i rzetelnie prowadzić Państwa postępowania egzekucyjne. Umiejętne podejście do dłużników pomaga mi w szybkim ustaleniu ich majątku.
Moja kancelaria współpracuje z profesjonalnym serwisem informatycznym, obsługującym kancelarie komornicze na terenie całego kraju od wielu lat. Przyjęte przeze mnie rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie oraz wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.

Kancelaria posiada dostęp do:

OGNIVO

Elektroniczne ustalanie rachunków bankowych

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

E-ZUS

Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS

E-US

Elektorniczny Urząd Podawczy Urzędu Skarbowego

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

CBDKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

ePupap

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ZUS Alimentowani

KRZ

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Komornik Online

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

BMS

Bailiff Management System

KRD

Krajowy Rejestr Długów

GEO Info

Sprawy egzekucyjne prowadzę na terenie apelacji wrocławskiej. Wyjątek stanowią postępowania egzekucyjne z nieruchomości oraz sprawy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Kancelaria może przyjmować wnioski z wyboru komornika (art. 10 ustawy o komornikach sądowych). W takim przypadku we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wierzyciel winien zawrzeć pisemne oświadczenie o wyborze komornika lub załączyć do wniosku takie oświadczenie. Wzór oświadczenia o wyborze jest dostępny na stronie w zakładce wzory pism.

W pracy z wierzycielem stawiam przede wszystkim na długotrwałą relację, a nie tylko wymianę korespondencji.

Zachęcam do telefonicznego bądź mailowego kontaktu z kancelarią jeśli wierzyciel nie jest w stanie sam ustalić, czy wybrany przez niego komornik jest właściwy do prowadzenia jego sprawy.

Zachęcam również strony postępowania, w szczególności dłużników do telefonicznego, mailowego lub osobistego kontaktu z kancelarią. Personel chętnie udzieli wyjaśnień dotyczących egzekucji!

„Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy prawnie chronionej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru.”

 

Katarzyna Purszke
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie