Wpłaty

Wpłaty

Aktualny stan zadłużenia dłużnik może ustalić na podstawie otrzymanej od komornika korespondencji lub kontaktując się z komornikiem pod numerem:

Wpłaty w formie gotówkowej mogą Państwo uiszczać w kasie Kancelarii, która znajduje się w naszej siedzibie przy al. Wojska Polskiego 29/2, 48-300 Nysa. Kasa kancelarii czynna w godzinach pracy kancelarii.

Wpłat przelewem mogą Państwo dokonywać na konto Kancelarii o numerze:
BNP Paribas 26 1600 1462 1713 3501 1000 0003

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy.

Jeśli dłużnik nie jest w stanie spłacić jednorazowo całości zadłużenia, może uzgodnić spłatę zadłużenia w ratach. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z komornikiem lub przesłać stosowny wniosek na adres kancelarii.

UWAGA: spłata zadłużenia w częściach nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Tym samym wierzyciel może żądać dokonania dalszych czynności, w tym dokonania zajęć w miejscu zamieszkania dłużnika.